Beställ installation

Ladda ned installationsbeställnings-dokumentet eller fyll i uppgifterna nedan. 

Ladda hem dokumentet här
Falu vitvaruservice

  Kund

  Återförsäljare

  Viktiga uppgifter från kund

  Har rätt till ROT-avdrag: JANEJ

  Personnummer:
  Fastighetsbeteckning/Brf.namn:
  Org.nr om Brf:

  Vilket material har husfasaden där rören skall borras igenom?
  TräLättbetongTegelBetong

  Avstånd till jordat vägguttag? m.

  Viktiga uppgifter från Återförsäljare

  Var och när finns värmepumpen tillgänglig:

  Standard installation Värmepump

  - Montering av inne och utedel i markplan
  - 5m rördragning av isolerade rör inkl. kanaler
  - Väggkonsol
  - Håltagning i yttervägg (trä, tegel, lättbetong)
  - Eliinstallation (ansl. till lämplig, befintlig jordad
  gruppledning, max 2m från inkopplingspunkt)
  - Igångkörningsprotokoll

  Tillängstjänster vid installation

  - Montering av innedel på övervåning
  - Montering av utedel mer än 1,5m från mark
  - Extra meter rördragning inkl. material
  - Markstativ
  - Håltagning betong, stenvägg, armerad betong
  - Extra rörgenomföring
  - Resor över 30km från återförsäljaren

  Tilläggsarbete debiteras kunden direkt.

  Fabrikat och modell av värmepump:

  Övrigt:

  Jag godkänner och bekräftar uppgifterna ovan