Beställ din service här!

  Beställ service

  Falu vitvaruservice

  Beställ service.

  Fyll i formuläret så kommer vi att kontakta dig.
  Du kan också kontakta oss per telefon: 023-181 72

  Garantiservice Electrolux ring 0771 – 76 76 76
  Garantiservice Whirlpool 0771 – 75 15 70