Installation av värmepump

Installationspris värmepump

Falu Vitvaruservice AB är certifierade för hantering av köldmedia.

Återförsäljare ombeds kontakta oss för offert.

Kundtjänst 023-181 72 eller info@faluvit.se

Falu vitvaruservice

Standardinstallation

Installation inkluderar:

–      5 m rördragning av isolerade kylrör

–      Rörkanaler och täcksidor

–      Väggkonsoll

–      Håltagning i yttervägg (trä, tegel eller lättbetong)

–      Elinstallation (anslutning till lämplig, befintlig jordad gruppledning, max  2m från installationspunkt)

–      Igångkörningsprotokoll enligt Electrolux specifikationer

Tillägg för installation: 

–      Extra meter rördragning inkl mtrl

–      Markstativ

–      Håltagning i betong och stenyttervägg, pris enl offert

Tilläggs arbeten debiteras direkt till kunden.

* Vi rekommenderar att värmepumpen ansluts till en separat säkring. Kostnad för detta kan lämnas på separat offert beroende på befintlig elinstallation.